Chorizo Cular Extra loncheado

Pack de 10 sobres de 80 g

11,05 €
2,10 €
6,10 €

Melocotón de calanda en almibar

Bote de cristal de 2,65 kg

13,80 €
9,90 €
6,15 €

Melocotón de Calanda en vino mitades

Bote de cristal de 700 g

5,45 €
24,70 €
23,15 €

Melocotón de Calanda en almibar mitades

Bote de cristal de 700 g

5,45 €
25,30 €